สินค้าและบริการ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทโย เรนทอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (Taiyo Rental Enterprise Co.,Ltd.) ก่อตั้งขึ้นในปี2556 (2013) ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก ประเภทรถกระเช้าและรถยกไฟฟ้าสำหรับบุคคลขึ้นทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสูง ทั้งในงานก่อสร้าง งานติดตั้งและระบบต่างๆ โดยให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มทั่วประเทศไทย

รถกระเช้าและรถยกไฟฟ้ามีความสามารถในการขับเลื่อนได้ในตัว (ไฟฟ้า/นำ้มัน) จึงทำให้เกิดความรวดเร็ว สะดวกสบาย และปลอดภัย ทั้งในการปฏิบัติงานและการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปใช้งานที่จุดต่างๆ สามารถใช้งานได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร

ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นในการดูแลรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพใหม่อยู่เสมอ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานเป็นหลักสำคัญและพร้อมให้บริการอย่างสะดวกสบาย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยราคาท่ีเหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

Boost up your Performance

Go father with a wider range of motion. you can put in the most productive day possible , reduced your working time, improved powerful performance and raising your safety standard.
ประสิทธิภาพ:
เครื่องยนต์:
การบริการ:
ความซื่อสัตย์:
Boost up your Performance. Save your time, your cost, and your life.

ลูกค้าของเรา

ทีมผู้บริหาร

CHAI  DETNOPPHARAT

CHAI DETNOPPHARAT

PRESIDENT
UDOM  DETNOPPHARAT

UDOM DETNOPPHARAT

MANAGING DIRECTOR
AMORN DETNOPPHARAT

AMORN DETNOPPHARAT

GENERAL MANAGER